Siirry suoraan sisältöön

Tietoja

Marko Alastalo työskentelee poikkitaiteellisesti esitystaiteen ja performanssin, mediataiteen, musiikin, äänitaiteen, teatterin sekä yhteisötaiteen alueilla. Hän on kiinnostunut yksilön ja järjestelmän välisistä vuorovaikutusprosesseista sekä niihin liittyvistä ruumiillisuuden kokemuksista. Tämä kiinnostus ilmenee hänen teoksissaan eri tavoin, esimerkiksi paikan toiminnallisten ominaisuuksien hyödyntämisenä, biopalautteen avulla luotuna interaktiona sekä yleisön tai yhteisön osallistamisena esityksen rakentamiseen.

Alastalo toimii myös opettajana. Uransa aikana hän on opettanut mm. musiikin perusteita, sävellystä ja musiikkiteatteri-ilmaisua pyrkien mahdollisimman pitkälle vietyyn integraatioon eri oppiaineiden välillä. Keskeisimpänä lähtökohtana hänen pedagogisessa ajattelussaan on oppilaslähtöisyys.