f etusivulle

cv


Marko Alastalo

esitys- ja mediataiteilija, säveltäjä

vielä

in English

Aivomusiikkilaboratorio

20124 20074

Aino Unkila ja Marko Alastalo toteuttavat monivuotista vielä-projektia, jossa kuvataan paikkalähtöisiä video- ja valokuvaperfor-mansseja hylätyissä rakennuksissa Euroopan eri kaupungeissa. Lähtökohtaisena kysymyk-senä on urbaanin ympäristön paikallisen historian välittyminen tarpeettomaksi muuttu-neen tilan tutkimisen kautta. Työskentelyn myötä esiin nousseita sisältöjä ovat hauraus, katoavuus, kiertokulku ja unohtuminen.

Aivomusiikkilaboratorio on Marko Alastalon luoma useasta erilaisesta vuorovaikutteisesta esityksestä koostuva teossarja. Esitysten vuorovaikutteisuus perustuu yleisön ja taiteilijan neuroimpulsseihin sekä muihin biofyysisiin prosesseihin, jotka muunnetaan audiovisuaa-liseksi materiaaliksi digitaalisen median avulla. Projektien parissa on työskennellyt useita henkilöitä esittävien ja visuaalisten taiteiden sekä psykologian ja aivotutkimuksen alueilta.

mail@markoalastalo.com