Marko Alastalo / artist's statement

in English / etusivu / cv / ota yhteyttä

Marko Alastalo työskentelee poikkitaiteellisesti
esitystaiteen ja performanssin, mediataiteen,
musiikin, äänitaiteen, kokeellisen teatterin sekä
yhteisötaiteen alueilla. Hän on kiinnostunut yksilön
ja järjestelmän välisistä vuorovaikutusprosesseista
sekä niihin liittyvistä ruumiillisuuden kokemuksista.
Tämä kiinnostus ilmenee hänen teoksissaan eri tavoin, esimerkiksi paikan toiminnallisten ominaisuuksien
hyödyntämisenä, biopalautteen avulla luotuna
interaktiona sekä yleisön tai yhteisön osallistamisena
esityksen rakentamiseen.

mail@markoalastalo.com